• Welkom bij HFA consultants
  Financiële planning, aankoopbegeleiding en verzekeringen.
 • Trust Consultants

  • Bert
   Noordink

   Na afstuderen aan de Hogeschool Enschede ben ik mij gaan specialiseren als gediplomeerd financieel planner voor de particulier en de ondernemer in prive. Door mijn HRM achtergrond houd ik mij naast financiele planning tevens bezig met vraagstukken betreffende Employee Benefits voor de werkgever.

  • Johan
   Teesink

   Ben reeds vele jaren werkzaam in de financiele dienstverlening en ben gespecialiseerd in risicomanagement. Kenmerkend voor onze manier van werken is passie, duurzaamheid en ontzorgen.

   Naast financiële planning ben ik tevens uw partner voor uw aankoopbegeleiding en verzekeringen.

 • Terug

  bert noordink

  Financieel planner, HRM manager
  Heb naast mijn HRM opleiding een HBO studie Small Business bij Hogeschool Enschede gevolgd om mij te verdiepen in het opzetten van een eigen bedrijf in de HRM business. Na deze twee studies ben ik in de wereld terecht gekomen van de financiële dienstverlening. Gezien mijn opleiding als HRM manager was het niet vanzelfsprekend om in deze branche terecht te komen. Maar het vak fascineerde mij enorm.De wens is altijd geweest om mijn HRM ervaring te gaan combineren met het vak financiële planning. Om deze combinatie mogelijk te maken moest er weer gestudeerd worden en wel de post HBO opleiding Financiële Planning bij het Baard Elsevier instituut. In 2008 heb ik samen met Johan uiteindelijk gekozen voor een eigen advies praktijk gericht op financiële planning op fee basis. Wij hebben een advies praktijk neergezet op een manier die geheel naar onze eigen visie en ideeën is ingericht. Daarbij zijn een aantal kernwaarden essentieel zoals vertrouwen, transparantie, duurzaamheid en passie.

 • Terug

  Johan Teesink

  Vennoot en financieel planner
  Tekst volgt nog.

 • Onze visie en werkwijze

  HFA consultants is in zijn huidige vorm sinds 2008 actief als financieel planningskantoor.

  Wij helpen u weer om zicht te krijgen op uw eigen doelstellingen door terug te gaan naar de essentie en eerlijk te zijn over geld en welke betekenis dit voor u heeft. Door ons primair te focussen op duurzaamheid, zingeving en noodzaak zijn wij in staat eventuele ballast te verwijderen en zult u beter in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen dan voorheen het geval was. Hierdoor neemt uw zelfredzaamheid toe en stelt u in staat om steeds beter zelf financiële beslissingen te nemen. Naar verloop van tijd is het mogelijk dat u in staat bent uw eigen financiële planning te actualiseren. Wij blijven als u dat nodig acht op de achtergrond meekijken en geven u advies indien gewenst.

  • Trust Planning Oriëntatie
   Een eerste kennismaking.

  • Trust Planning Inzicht
   Uw wensen en verwachtingen.

  • Trust Planning Advies
   Uw complete overzicht.

  • Trust Planning Onderhoud
   Optimaal rendement.

 • Terug

  Trust Planning
  Oriëntatie

  Een eerste kennismaking.
  In deze eerste fase van oriëntatie hebben wij een eerste gesprek welke altijd persoonlijk en face tot face plaatsvindt. Tijdens deze fase gaan wij kijken of een eventuele samenwerking zinvol is voor beide partijen. Hierbij is niet alleen de financiële haalbaarheid leidend maar altijd of er op persoonlijk vlak voldoende draagvlak en vertrouwen is om intensief samen te werken. Onze werkwijze vereist nou eenmaal dat consulent en cliënt het goed samen kunnen vinden. Daarnaast werken wij uitsluitend in het Oosten van Nederland.

 • Terug

  Trust Planning
  inzicht

  Uw wensen en verwachtingen in kaart gebracht.
  In deze fase kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden waarbij uw drijfveren, wensen en uw verwachtingen die u heeft van ons en wij van u duidelijk en schriftelijk worden vastgelegd. Nadien zullen alle facetten van financiële planning worden doorlopen om inzicht te krijgen in uw huidige financiële, juridische en fiscale elementen in uw persoonlijk situatie. In de praktijk betekend dat vaak dat alle mappen en dossiers door ons worden doorgenomen en vastgelegd in ons Trust Planning advies rapport en cliëntprofiel.

 • Terug

  Trust Planning
  Advies

  Uw complete overzicht voorzien van advies.
  In onze visie waarbij wij streven naar een duurzaam en gezonde financiële huishouding voor onze cliënten werken wij al sinds 2008 met ons eigen rapportage systeem voor het inzichtelijk maken van cliënt zijn financiële planning. Hierbij worden alle facetten doorlopen die van belang zijn om goed inzicht en overzicht te bewerkstelligen. Hier moet u denken aan uw gezinssamenstelling, uw specifieke wensen en mogelijkheden, uw beschikbaar budget, uw lopende hypotheek, uw opgebouwde vermogen, fiscale planning, estate planning, risk en life events. Kortom een compleet overzicht wat er heeft gespeeld, wat nu speelt en wat er speelt in de toekomst.

  De keuze is aan u.
  Na het bespreken en vastleggen van uw Trust Planning adviesrapport kunt u besluiten ons de opdracht te geven om de adviezen over te nemen en uit te voeren. Na implementatie vindt er altijd een resultaat-verantwoording plaats en een tevredenheidsvraag.

 • Terug

  Trust Planning
  Onderhoud

  Trust Planning Advies abonnement.
  Een optimale planning met een optimaal rendement vergt een continu proces van bijsturing, actualisering en resultaatverantwoording. Een jaarlijks actueel overzicht en inzicht middels uw eigen Trust Planning advies rapport, welke u in staat stelt pro actief te handelen en tijdig uw planning aan te passen. Alleen bij een flexibel en kwalitatief based financiële planning boekt u de meeste winst. Een optimaal besteedbaar inkomen o.b.v. personell risk hedging en budget sanering. Uw schulden nemen af en uw vermogen zal toenemen. U beschikt tevens, indien u een Trust Planning advies abonnement afneemt, over uw eigen financieel planner waarbij niet alleen deskundigheid vanzelfsprekend is maar in eerste instantie zijn wij uw vertrouwenspersoon. Bij het afnemen van een Trust Planning advies abonnement zullen wij u te allen tijde bijstaan bij complexe maar soms ook zeer moeilijke privé omstandigheden wanneer dit nodig is. U bepaald waar de grens ligt maar u mag ervan uitgaan dat wij ver gaan in onze dienstverlening.

  Wij leggen u graag de voordelen uit van een Trust Planning advies abonnement. Neem geheel vrijblijvend contact op met een Trust consultant. Wij staan u graag te woord.

 • Cliënten privé

  Een mensenleven verloopt nooit volgens planning.
  Indien u in loondienst werkzaam bent met of zonder partner en/of kinderen zijn er tal van momenten in uw leven dat u in een situatie verkeert die op zijn minst vragen bij u oproept of dwingt tot het nemen van actie. Hier kunt u denken aan het volgen van een nieuwe studie, het oprichten van uw eigen bedrijf maar ook het overlijden van een goede bekende of u komt bij huis door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Er zijn veel situaties welke u niet zelf in de hand heeft en de zaken die u wel kunt beinvloeden kunnen soms complex zijn. HFA Consultants zal trachten u in deze situaties bij te staan. U staat centraal en wij stellen ons dienstbaar op en handelen in uw opdracht waarbij u uit mag gaan van onze optimale inspanning maar eerlijk oordeel.

  Een groot aantal van onze clienten zijn IB ondernemers met een eigen bedrijf welke door een persoon worden gerunt. Ondernemers met een eenmanszaak hebben in deze tijd te maken met veel onzekerheden en concurrentie van de steeds maar groeinde groep zzp'ers. U dient veel zelf te regelen en kunt beperkt terugvallen op een vangnet van sociale zekerheid zoals een arbeidsongeschiktheids- en ww uitkering. Essentieel is inzicht in de risico's om vervolgens een keuze te maken wat te gaan doen om deze risico's te elimineren of te beperken. Wij kunnen u helpen dit inzicht in kaart te brengen en optimaal bestand te maken voor tegenslagen.

 • Werkgever

  De zaken goed geregeld.
  Sinds 2010 stellen wij onze diensten ook beschikbaar voor de werkgever die het belang ziet van een werknemer die zijn privé situatie op zowel financieel, fiscaal als juridisch gebied optimaal wil regelen. Wij zien steeds meer vraag vanuit de groep werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen in het optimaliseren van hun werknemer zijn privé situatie. Dit heeft voornamelijk te maken met de moeilijke economische omstandigheden waar veel werknemers op dit moment mee te kampen hebben. Hier kunt u denken aan de zorgen die men heeft betreffende de hoogte van de hypotheek en de dalende waarde van de woning, een scheiding, de eventuele afname van pensioenrechten of de angst dat bij een toekomstige sanering banen op de tocht staan.

  Aandacht voor uw werknemers.
  Grote onzekerheden hebben impact op de gemoedstoestand van iedere werknemer en zal de prestaties doen afnemen tijdens werktijden. Vanuit dit oogpunt heeft de werkgever belang bij een goed functionerende werknemer. HFA Consultants werkt hierbij op identieke wijze zoals wij elke cliënt bijstaan in hun zoektocht naar financiële efficiency, budgetsanering en persoonlijke wensen. Van belang bij het aanbieden van dergelijke diensten door de werkgever is dat er in dit geval een beroepsgeheim van toepassing is.

 • Waarom uw eigen trust consultant

  Optimale planning met een optimaal rendement.

  HFA Consultants is een adviespraktijk welke zich reeds jaren bezighoudt met duurzame financiële planning en het optimaliseren van uw besteedbaar inkomen. Dit doen wij voor particulieren, ondernemers in privé en (ex)prof sporters. Financiële planning is geen eenmalige inventarisatie van uw huidige financiën en wensen en krijgt pas echt waarde als deze continue geactualiseerd wordt. Een optimale planning met een optimaal rendement vergt een continu proces van bijsturing, actualisering en resultaatverantwoording. Daarom hebben wij Trust Planning ontwikkeld welke bestand is tegen de steeds veranderende financieel/sociaal klimaat. Denk hierbij aan nieuwe wetgeving, opgelegd door de politiek en Europa, de economische gesteldheid en veranderingen op uw werk.

  Overzichtelijk en actueel

  Uw eigen Trust Planning geeft u de mogelijkheid om te allen tijde inzicht te hebben, opdat u sneller kunt anticiperen op te verwachten veranderingen en onverwachte gebeurtenissen die vragen om een snelle reactie. Wij streven naar een zodanige flexibiliteit dat men kan spreken van personal risk hedging. U dekt alleen het noodzakelijke aan risico’s. Dit geeft ruimte in uw budget.

 • Volgende

  Peter Zaagman en Daphne Abels

  Wij hebben ons laten begeleiden door HFA Consultants bij onze echtscheiding. Het betrof een moeilijke fase in ons leven en hebben veel baat gehad aan iemand die buiten de emotie stond en ons bijstond met raad en daad. We hebben nog regelmatig contact met elkaar en we zullen waarschijnlijk overgaan tot een Trust Planning advies abonnement omdat door de scheiding en de economische onzekerheden veel herstelt moet worden.

  Joost Wielens

  In 2012 hebben wij voor het eerst een huis gezien die wij ook echt wilden kopen. Wij hebben advies gehad van HFA Consultants en zijn van a tot z goed begeleid bij de aankoop van de woning tot aan de hypotheek. Aangezien wij nog jong zijn en nog maar net zijn begonnen met ons werkzame leven zien wij niet meteen de noodzaak van een advies abonnement in maar dat kan nog komen in de toekomst. Wel houden wij contact met elkaar en ik zal mijn vrienden en kennissen HFA Consultants aanbevelen en zal ze bellen indien zich weer dergelijke situaties voordoen.

 • Volgende

  Benno Pereboom

  Ben reeds vele jaren client bij HFA Consultants en heb door de manier van werken, uitgangspunten en hun soms zeer eigen werkwijze goed inzicht in mijn huidige situatie en mogelijkheden. Ik kan met recht zeggen een uitstekend financiële planning welke als kernwaarde heeft terug naar de basis. Heb hierdoor weer ruimte om maandelijks een gedeelte van mijn hypotheek af te lossen en wat vermogen op te bouwen voor mijn pensioen.

  Paskal Wielens

  Doordat dat ik veel in het buitenland zit voor mijn bedrijf heb ik weinig tijd om mijn financiële belangen goed te managen. Mijn vrouw werkt ook en heeft niet de tijd en kennis om dit goed te doen. Ben via mijn accountant in contact gekomen met HFA Consultants en moet zeggen dat ik weer de rust heb gevonden die ik lange tijd heb gemist. Heb een aantal taken uitbesteed en ben af van een aantal producten die ik niet meer nodig had. In mijn geval scheelde dat al gauw honderden euro's per maand. Voor mij is een Trust Planning advies abonnement echt een uitkomst.

 • Volgende

  Bouwdewijn Pahlplatz

  Na het beëindigen van mijn voetbal carrière bij FC Twente, Heerenveen en PSV kom je als ex prof voor de keuze te staan wat te gaan doen. Dat is en was voor mij een snel uitgemaakte zaak want ik wilde in het voetbal wereldje blijven. HFA Consultants heeft mij toen als prof voetballer maar ook daarna bijgestaan in het nemen van financiële, juridische en fiscale beslissingen die op sommige gebieden anders liggen dan bij een particulier of ondernemer. Daarnaast zoek je eigenlijk ook een vertrouwens persoon die ook een goed gesprekspartner is en verder kan kijken dan alleen harde cijfers.

  Henk Bauwman

  Ik ben sinds kort als werkzaam als ZZP-er, en merkte al gauw dat er behoorlijk wat geregeled moest worden om alles financieel in goede banen te leiden. Daarom was ik op zoek naar een goede en vertrouwelijke financiële partner. Aangezien ik positieve reacties gehoord had uit mijn kennissenkring over HFA consultants, heb ik vervolgens eerst een vrijblijvende afspraak gemaakt. Wat mij daarbij vooral opviel was de tijd en persoonlijke aandacht die ze voor mij namen. Echt een aanrader.

 • Wat kunt u van ons verwachten

  Samenwerking in vertrouwen.

  Indien u kiest voor HFA Consultants zullen wij door onze manier van werken in meer of mindere mate intensief met u moeten samenwerken. Dit vereist een bepaalde mate van vertrouwen en het opbouwen van een duurzame persoonlijke band. U kiest bewust voor ons en wij kiezen bewust voor deze manier van werken omdat wij een goed contact met onze cliënten ambiëren.

  Trust Planning advies abonnement.

  Uw heeft de beschikking over uw eigen financieel planner waarbij niet alleen deskundigheid vanzelfsprekend is maar in eerste instantie zijn wij uw vertrouwenspersoon. Trust is in onze manier van werken altijd de basis geweest om met onze cliënten samen te werken. Bij het afnemen van een Trust Planning advies abonnement zullen wij u te allen tijde bijstaan bij complexe maar ook moeilijke omstandigheden wanneer dit nodig is. U bepaald waar de grens ligt maar u mag ervan uitgaan dat wij ver gaan in onze dienstverlening. Dit kan met persoonlijke gesprekken of digitaal 12 uur per dag 6 dagen in de week. Daarnaast kennen wij sinds 2013 in ons vakgebied een beroepseed welke wij onderschrijven.

 • Welke tarieven hanteren wij voor onze diensten

  U weet altijd van te voren wat u betaald.

  Voor al onze advies werkzaamheden hanteren wij een marktconform tarief van €. 89,- exclusief btw. Indien u kiest voor een Trust Planning advies abonnement kiest u voor intensief onderhoud van uw persoonlijke financiële, fiscale en juridische situatie. Voor deze werkzaamheden kennen wij een lager tarief namelijk €. 59,- exclusief btw.

  Financieel voordeel bij afname van een Trust Planning advies abonnement.

  Naast de jaarlijkse onderhoud sessies van uw financiële planning kunt u gebruik maken van sterk gereduceerde tarieven als u ons opdracht geeft andere diensten te verlenen. Hier moet u denken aan het adviseren of bemiddelen bij uw hypotheek, het starten van uw bedrijf, ontslaan hoofdelijk aansprakelijkheid hypotheek, uw belasting aangifte. Er gelden geen kosten als u een product afneemt. In ons dienstverleningsdocument staan alle tarieven en fee vormen vermeld en wordt met u besproken tijdens ons eerste gesprek wat overigens geheel kostenloos is.

 • Contact

  Tuindorpstraat 61
  7555 CS Hengelo

  Telefoon:074-250 7777
  Postadres:Postbus 8019
  7550 KA Hengelo
  KvK:08177719
  Mail:   info@financieelatelier.nl  Uw Trust Account

  www.mijngeldzaken.nl

 • Disclaimer

  In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  de eigenaar: de eigenaar van de website;
  gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  de content: alle in de website aanwezige inhoud;

  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

  Alle rechten voorbehouden. Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

  info@financieelatelier.nl

 • Waarom uw eigen trust consultant

  Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis.
  Ben na mijn periode op de Havo de MEAO gaan volgen om mezelf meer tijd te geven welke vervolgstudie ik uiteindelijk zou gaan kiezen. Heb uiteindelijk gekozen voor de HRM opleiding op de Hogeschool Enschede (tegenwoordig Saxion). Dat was een fantastische tijd en af en toe verlang ik nog echt terug naar die tijd van onbezorgdheid en het vrije leven als student met amper verantwoordelijkheden. Maar goed aan alle goede komt een eind en heb naast mijn HRM opleiding een HBO studie Small Business bij Hogeschool Enschede gevolgd om mij te verdiepen in het opzetten van een eigen bedrijf in de HRM business.

  Ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis ster porta.
  Na deze twee studies ben ik in de wereld terecht gekomen van de financiele dienstverlening. Gezien mijn opleiding als HRM manager was het niet vanzelfsprekend om in deze branche terecht te komen. Maar het vak fascineerde mij enorm en er was een kans dat ik snel een eigen bedrijf kon opzetten wat ik erg graag wilde. De wens is altijd geweest om mijn HRM ervaring en studie te gaan combineren met het vak financiële planning. Om deze combinatie mogelijk te maken moest er weer gestudeerd worden en wel de post HBO opleiding Financiële Planning bij het Baard Elsevier instituut.